Wybierając biżuterię z diamentami kierujemy się pięknem. W przypadku tych wyjątkowych kamieni, owo piękno opisane jest za pomocą ich najważniejszych, unikalnych cech, jakimi są barwa, czystość, rodzaj i jakość szlifu. Kombinację tych cech wraz z masą diamentu określa się mianem zasady 4C, od pierwszych liter słów colour, clarity, cut. carat.

Barwa (colour) Barwy diamentów określa się według skali kolejnymi literami alfabetu od D do Z. Kamienie o barwie D są całkowicie bezbarwne, natomiast im oznaczenie bliższe Z, tym bardziej odcień zbliża się do koloru żółtego. Barwę kamienie ocenia się przy odpowiednim oświetleniu porównując do wzorców kamieni. Oprócz barw typowych wyróżnia się kamienie kolorowe określane jako nietypowe, jednak spotyka się je znacznie rzadziej.

D, E, F – bezbarwne
G, H, I, J – niemalże bezbarwne
K, L, M – bardzo lekko żółte
N, O, P, Q, R – lekko żółte
S, T, U, W, X, Y, Z – żółte

Czystość (clarity) Naturalne dla diamentu są inkluzje, czyli wewnętrzne zanieczyszczenia i skazy takie jak jony innych metali, pęcherzyki powietrza. Czystość diamentu zależy od wielkości i ilości inkluzji. Kamienie pozbawione skaz występują niezwykle rzadko, dlatego wyższa czystość diamentu oznacza jego wyższą wartość. Pod względem czystości wyróżniamy:

LC – czyste pod lupą (lupowo czyste)
VVS- bardzo bardzo małe inkluzje
VS – bardzo małe inkluzje
SI – małe inkluzje widoczne w powiększeniu, niewidoczne gołym okiem
P/I – wrostki widoczne gołym okiem

Szlif (cut) Właściwe oszlifowanie diamentu pozwala podziwiać odbicie oraz rozszczepienie światła przez kamień, czyli tak zwaną brylancję. Na jakość szlifu wpływa kształt, proporcje oszlifowanego kamienia oraz wykończenie. Najbardziej znanym szlifem diamentów jest szlif brylantowy, który cechuje okrągły kształt planu kamienia, 56 faset oraz tafla.

Masa (carat) Masę diamentów określa się w karatach, gdzie miara 1 karata odpowiada 0,2 grama. Wartość diamentu zależy w dużej mierze od jego masy. Porównując wartość np. 5 kamieni o pojedynczej masie 0,10 karata będą one o znacznie niższej wartości niż jeden o masie 0,50 karata, z uwagi na jego rzadsze występowanie.

Przed zakupem biżuterii z diamentami polecamy aby dopytać sprzedawcę o powyższe cechy  i możliwość otrzymania certyfikatu do wyrobu. Warto jest także porównać kilka modeli o różnych parametrach, aby ocenić najważniejsze dla nas cechy.  Więcej informacji na temat diamentów w jednym z naszych wpisów na blogu.