Czym kierować się wybierając perfekcyjny diament?

Wybierając biżuterię z diamentami kierujemy się pięknem. W przypadku tych wyjątkowych kamieni, owo piękno opisane jest za pomocą ich najważniejszych, unikalnych cech, jakimi są barwa, czystość, rodzaj i jakość szlifu.

4C Barwa (Colour)

Diamenty, jako nieliczne kamienie szlachetne występują w różnych barwach. Skala barw określana jest kolejnymi literami alfabetu, zaczynając od D, są to kamienie całkowicie bezbarwne o refleksach w zimnej tonacji, natomiast im oznaczenie bliższe Z, tym odcień nabiera więcej cieplejszych refleksów zbliżając się do żółtego koloru. Barwy typowe diamentów są bardzo subtelne, a stopnie barw oceniane są według skali przy odpowiednim oświetleniu porównując do wzorców kamieni. Na odcień kamienia wpływają jony innych pierwiastków, np. Azotu, boru, manganu, żelaza dlatego też oprócz barw typowych wyróżnia się kamienie kolorowe okreskane jako nietypowe, fantazyjne, jednak spotyka się je 10 tys razy rzadziej niż typowe. W wyrobach jubilerskich, najczęściej wykorzystywane są kamienie o barwie G określane jako czysta biel oraz H jako biel klasyczna. Odcienie I oraz J cechują cieplejsze refleksy stąd mówi się iż jest to biel stonowana.

kolor-na-strone

D, E, F – bezbarwne

G, H, I, J – niemalże bezbarwne

K, L, M – bardzo lekko żółte

N, O, P, Q, R, – lekko żółte

S, T, U, V, W, X, Y, Z – żółte

Czystość (Clarity)

Diamenty rodzą się głęboko w ziemi pod wpływem ogromnej temperatury i siły nacisku tysięcy atmosfer. Niezwykle warunki w jakich powstają, sprawiają ze każdy kamień jest wyjątkowy i posiada swoje niepowtarzalne cechy charakterystyczne. Naturalne dla diamentu są inkluzje, czyli wewnętrzne zanieczyszczenia i skazy takie jak jony innych metali, pęcherzyki powietrza. Wielkość i umiejscowienie inkluzji to cechy składające się na czystość diamentu. Kamienie pozbawione skaz występują niezwykle rzadko, dlatego im diament bliższy ideału tym wyższa jego wartość. Wiele inkluzji diamentu może być niezauważalnych dla niewprawnego oka, jednak każdy naturalny kamień posiada naturalne ślady historii wzrostu.

czystosc-biel-na-strone

Pod względem czystości wyróżniamy:

LC- lupowo czyste

VVS- bardzo bardzo male inkluzje

VS- bardzo male inkluzje

SI- male inkluzje, widoczne w powiększeniu, niewidoczne gołym okiem

P/I- wrostki widoczne gołym okiem

Szlif (cut)

Jest jedynym parametrem, który jest odzwierciedleniem rzemiosła szlifierza. Właściwe oszlifowanie diamentu pozwala podziwiać odbicie oraz rozszczepienie światła przez kamień, czyli tak zwaną brylancję. Na jakość szlifu wpływa kształt, proporcje oszlifowanego kamienia oraz wykończenie. Najbardziej znanym szlifem diamentów jest szlif brylantowy, który cechuje okrągły kształt planu kamienia, 56 faset oraz tafla.

Masa(Carat)

Masę diamentów określa się w karatach, gdzie miara 1 karata odpowiada 0,2 grama. Wartość kamieni szlachetnych zależy w dużej mierze od wielkości pojedynczego kamienia, im większy kamień, tym rzadziej występuje stad tez wyższa jego cena. Porównując wartość np. 5 kamienie o pojedynczej masie 0,10 karata będą one o znacznie niższej wartości niż jeden o masie 0,50ct.

karat-na-strone

Grafiki oraz teksty zawierają informacje zgodne ze standardami instytutu certyfikującego  HRD.